Maak het verschil!

Het verschil maken: op een fatsoenlijke, zorgzame en ambitieuze wijze. Daar staat het CDA voor.

De basis is fatsoenlijk gedrag en veiligheid. Onze stad moet sterk en weerbaar zijn tegen invloedrijke drugscriminelen die kwetsbare jongeren ronselen en geld witwassen in Rotterdamse winkelstraten. Maar onze mooie havenstad moet ook beschermd worden tegen de negatieve invloeden van deze tijd zoals radicalisering, nepnieuws, cybercriminaliteit en buitenlandse inmenging.

Gedonder tegengaan kan enkel wanneer we schouder aan schouder staan. Voor egoïsme en eigen belang is er geen plaats. Samen zorgen we ervoor dat nieuwkomers integreren in de Rotterdamse samenleving en dat de waarden die hieraan ten grondslag liggen niet verloren gaan. Uitgangspunt is dat iedere Rotterdammer gelijke kansen heeft, zowel in het onderwijs als in de zorg, in welke wijk iemand ook geboren is.

Zorgzaam als we zijn kijken we om naar onze ouderen. Ouderen verdienen aandacht en hulp om zo lang als mogelijk in hun eigen vertrouwde huis te kunnen blijven wonen. Het liefst in de buurt van familie en kleinkinderen. En juist voor die gezinnen moeten er veel meer gezinswoningen met een tuin worden gebouwd! Een goede opvoeding en plezierig opgroeien in de wijk wordt versterkt door het goede werk van vele bloeiende verenigingen. Wat het CDA betreft zijn over vier jaar dan ook alle kinderen actief op een vereniging!

Want zo heeft u ons leren kennen. Niet angstig, maar ambitieus. Waar anders in de wereld is er een Tweede Maasvlakte aangelegd? Rotterdam moet ambitieus durven zijn. Zo moeten we de oude stadshavens ombouwen tot plekken waar ondernemers van morgen zorgen voor nieuwe werkgelegenheid in de techniek en op het vlak van duurzaamheid. De toekomst pakken we met beide handen aan.

Twijfel dus niet. Help mee het verschil te maken!


Sven de Langen
Lijsttrekker CDA Rotterdam

Speerpunten

Lees hier de speerpunten van ons verkiezingsprogramma.

Campagneposter

Maak je eigen verkiezingsposter met onze 'poster-app'.

Verkiezingsprogramma

Lees hier het hele verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.