Delfshaven

Onze speerpunten voor Delfshaven:

  1. Verkeershufters moeten worden aangepakt en de verkeersveiligheid moet worden verbeterd: de Schiedamseweg en Nieuwe Binnenweg moeten worden heringericht.
  2. De overlast van coffeeshops en shishalounges moet worden teruggedrongen.
  3. De wijkagent moet goed benaderbaar blijven en samen met bewoners werken aan oplossingen voor de buurt: meer toezicht en handhaving bij ergernissen zoals het dumpen van afval en vandalisme.
  4. Een levendig en divers winkelaanbod: vitale winkelstraten zijn van belang voor een prettige wijk.
  5. Bij sportclubs, verenigingen en religieuze gemeenschappen wordt al veel moois verricht. Krachtige bewonersinitiatieven zoals 'Mooi, Mooier, Middelland' moeten worden ondersteund.

Helaas heeft het CDA geen zetel in de gebiedscommissie Delfshaven. Bernd van Es is namens het CDA actief in het gebied. Voor verbeteringen, ideeën of vragen over Delfshaven kunt u terecht bij Bernd of de fractie (fractie@cdarotterdam.nl). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.