Thuis in Hoogvliet

Hoogvliet

Onze speerpunten voor Hoogvliet:

  1. Verkeershufters moeten worden aangepakt en de verkeersveiligheid moet worden verbeterd, met name rond scholen.
  2. De wijkagent moet goed benaderbaar zijn en samen met de bewoners aan oplossingen werken voor de buurt.
  3. Er moet worden geïnvesteerd in het dorpse karakter. Het CDA omarmt ideeën die hieraan bijdragen, zoals het behouden van de klokkentoren van de Antwoordkerk voor Hoogvliet.
  4. Verbetering van de veiligheid door meer toezicht en vernieuwing van de buitenruimte rond metrostations.
  5. Er moet een aanpak op maat komen voor Hoogvliet, met aandacht voor een minimaal voorzieningenniveau.

Alex Hallema (links) en Branco Winkels (rechts) vertegenwoordigen het CDA in de gebiedscommissie van Hoogvliet. Voor ideeën, opmerkingen of vragen kunt u bij hen terecht via a.hallema@cdarotterdam.nl of BBTT.Winkels@rotterdam.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.