Kralingen-Crooswijk

Onze speerpunten voor Kralingen-Crooswijk:

  1. Verkeershufters moeten worden aangepakt en de verkeersveiligheid moet worden verbeterd, met name rond scholen.
  2. Bij de ontwikkeling van Nieuw Kralingen moet oog zijn voor de ontsluiting en beschikbaarheid van openbaar vervoer.
  3. Er moet worden geïnvesteerd in het buurtgevoel. Het CDA omarmt ideeën die hieraan bijdragen. Zoals een wijkagent die goed benaderbaar is voor bewoners. Ondersteuning van verenigingen en sportclubs die al veel mooi werk verrichten.
  4. Een levendig en divers winkelaanbod: een vitale Crooswijkseweg en Lusthofstraat zijn van groot belang voor een prettige wijk.
  5. Kralingen-Crooswijk moet een prettig gebied zijn om te wonen, werken en recreëren. Criminaliteit, geluidshinder, parkeerproblemen en zwerfafval moeten worden teruggedrongen.

Eveline Been vertegenwoordigt het CDA in de gebiedscommissie van Kralingen-Crooswijk. Voor ideeën of vragen over het gebied, kunt u contact met haar opnemen via [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.