Overschie

Onze speerpunten voor Overschie:

  1. Verkeershufters moeten worden aangepakt en de verkeersveiligheid moet worden verbeterd, met name rond scholen.
  2. Een levendig en divers winkelaanbod: een vitale Burgemeester Baumannlaan is van groot belang voor een prettig Overschie.
  3. Bij speeltuinverenigingen, scouting en sportclubs wordt al veel moois verricht. Dat is geweldig en verdient verdere ondersteuning.
  4. Er moet worden geïnvesteerd in het dorpse karakter van Overschie. Het CDA omarmt ideeën die hieraan bijdragen, zoals een wijktheater, een museum en een Overschies nieuwsblad.
  5. Overschie moet een prettig gebied zijn om te wonen en werken. Overlast moet worden teruggedrongen: het dumpen van afval op straat en naast containers moet hard worden aangepakt.

Kees van der Meer vertegenwoordigt het CDA in de gebiedscommissie van Overschie. Voor ideeën of vragen over het gebied, kunt u bij Kees terecht via [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.