Prins Alexander

Onze speerpunten voor Prins Alexander:

  1. De parkeerproblemen in de wijken moeten worden aangepakt, met name rond het Alexandrium. De blauwe zone moet terugkomen.
  2. Betere bereikbaarheid met openbaar vervoer binnen en tussen wijken, zoals Ommoord, Nesselande, Het Lage Land, Zevenkamp en Kralingse Veer.
  3. Bij speeltuinverenigingen, de scouting en sportclubs wordt al veel moois verricht. Dat is geweldig en verdient ondersteuning.
  4. Prins Alexander moet een prettig gebied zijn om te wonen en leven. Overlast moet worden teruggedrongen, de buitenruimte moet op orde worden gebracht en metrostations moeten veiliger worden.
  5. Voor de veiligheid van onze ouderen moet er een verbod komen op deur-aan-deurverkoop.

Ron Davids en Antoinette Roetgerink vertegenwoordigen het CDA in de gebiedscommissie Prins Alexander. Voor ideeën of vragen over het gebied, kunt u met hen contact opnemen via hm.davids@rotterdam.nl of a.roetgerink@cdarotterdam.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.