Christine Eskes

Nummer 1

 

Wie is Christine Eskes

Christine Eskes werd op 22 oktober 1978 geboren in Linschoten als vierde kind in een groot gezin. De belangrijkste waarde die zij meekreeg was ‘je leeft niet voor jezelf, maar hebt een verantwoordelijkheid voor de wereld waarin je leeft’. Christine is getrouwd en werd in 2015 moeder van een zoon.

Opleiding

Christine volgde na de middelbare school de HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening welke zij in 2000 afrondde met een diploma en het NISB diploma spelleider. In 2005 startte zij naast haar werk in deeltijd met de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. In 2010 rondde zij haar master Orthopedagogiek af met als specialisatie klinische en neuropedagogiek.

Werk

Na haar HBO-opleiding startte Christine haar werkzame leven als groepsleider/coördinator bij een forensisch psychiatrische instelling (TBS-kliniek). Na 5 jaar maakte zij de overstap naar de reclassering waar zij werkzaam was als adviseur en werkbegeleider. Na de afronding van haar studie Orthopedagogiek combineerde zij enige tijd een baan als eerstelijnspsycholoog met een functie als gedragswetenschapper binnen de jeugdbescherming. Na enkele jaren maakte zij de overstap naar een fulltime dienstverband bij de jeugdbescherming. Daar vervulde zij verschillende functies en taken, waaronder gedragswetenschapper, contractmanagement en clustermanager.

CDA

In de politieke roerige tijd van de opkomst van Pim Fortuyn, besloot Christine lid te worden van het CDA. Zij wilde daarmee haar keus markeren voor een politiek die oog heeft voor de kracht van de samenleving en niet enkel kijkt naar de overheid om alles op te lossen. In 2009 werd zij lid van het algemeen bestuur van CDA Rotterdam. In 2012 volgde zij de Talentenacademie bij het Steenkampinstituut. In de jaren daarna bleef zij actief als trainer bij het Steenkampinstituut.

Politiek

In de periode 2014-2018 werd Christine politiek actief als burgerraadslid in Rotterdam. Zij was woordvoerder op de portefeuilles Zorg en Onderwijs. Verschillende keren viel zij in als gemeenteraadslid tot zij in september 2017 een vaste zetel mocht innemen in de gemeenteraad. In november dat jaar werd Christine fractievoorzitter van de CDA-fractie.

In 2018 werd Christine opnieuw verkozen als gemeenteraadslid. Zij werd fractievoorzitter en woordvoerder op de portefeuilles Bouwen, Wonen, Buitenruimte, Veiligheid en Bestuur. Christine heeft zich ingezet voor het realiseren van het Actieplan Middenhuur, waarmee er nieuwe stappen werden gezet in het toevoegen van woningen voor mensen met een middeninkomen. Ook heeft zij een initiatief ingediend voor het steviger aanpakken van ondermijnende criminaliteit (drugshandel en mensenhandel).

In oktober 2021 werd Christine beëdigd als wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport.

Wens voor Rotterdam

In een tijd waarin de wereld op z’n kop staat door de coronapandemie en de zorg ernstig overbelast wordt, wil Christine zich inzetten voor meer ruimte en zeggenschap voor de zorgprofessional en voor een gezonde en actieve levensstijl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.