Harry Bodifée

Harry Bodifee is kandidaat voor zowel de verkiezingen van de Eerste Kamer als voor de Provinciale Staten. Harry staat op plaats 33 voor de Eerste Kamer der Staten Generaal, en plaats 36 voor Provinciale Staten Zuid Holland.

Wie kan tellen ziet dat in mijn dubbel-kandidatuur de meeste kans bestaat dat ik in de Eerste Kamer aantreedt voor het CDA. (“kuch”) Een hele eer natuurlijk dat ik op twee lijsten mag staan. Dat heeft er alles mee te maken dat ik zo’n woest veelzijdige kandidaat ben. Om ook iets voor anderen te laten, beperk ik mijn vrijwilligers-functies tegenwoordig tot vijf gelijktijdig. Op dit moment verdeel ik daardoor mijn – niet meer zo vrije - tijd tussen bestuurlijk werk in relatie tot kerk, welzijn, rechtsstaat, sport en muziek. U ziet de verwantschap wel, hé?!

Ruiterlijk moet ik toegeven dat disproportioneel veel van dat werk ten goede komt aan de samenleving van de stad, waarvan de stoere openheid van meet af aan mijn hart veroverd heeft. Zoals meer van mijn beste vrienden op de lijsten, koester ik overigens – ook na 30 jaar - mijn bi-patriditeit: trots op mijn Limburgse afkomst. Volkomen onterecht, natuurlijk; daar is geen greintje verdienste van mij aan te pas gekomen. (Dank pa en ma, zaliger.)

Ik begin de laatste jaren een enorme expertise in het functioneren als duwer te krijgen. In Tokyo hebben ze die ook om de metro in de spitsuren volgenoeg  te krijgen. Wij drukken hier om te beginnen de andere kandidaten op hun plaats en na de verkiezingen kan ik altijd overstappen op het openbaar vervoer of zo. En waarom ga ik op die lijsten staan? Ik ben het echt niet altijd eens met wat er binnen het bereik van het CDA gedaan wordt. Ik ben wel in gemoede van mening dat handen en voeten geven aan het christen-democratisch gedachtengoed ontzaglijk goed is voor deze samenleving. Bijna vergelijkbaar met de kerk, zeg maar.

Wie het allemaal een beetje dubbel vindt, vergist zich: het is méér dan dat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.