Marianne van der Ham

Commissielid

Marianne van der Ham is lid van de gebiedscommissie Hoogvliet.

Marianne van der Ham werkt vanuit haar communicatiebureau Bestla als klachtenfunctionaris in Siloam en is voorzitter van de Unie van Vrijwilligers Rotterdam. In de Gebiedscommissie ga ik me, evenals voorgaande jaren, inzetten voor de Hoogvlieters. Ik wil graag iedereen stimuleren om actief, betrokken en verantwoordelijk te zijn bij onze eigen leefomgeving, waar kinderen veilig en met vertrouwen in de toekomst kunnen opgroeien en waar mensen respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast is het van belang datgene te doen wat nodig is om kwetsbare en afhankelijke Hoogvlieters te faciliteren en te ondersteunen. Samen sterker!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.