Gemeentelijke organisatie

Het Nieuwe Werken moet snel verder worden ingevoerd, zonder dat dit ten koste gaat van het dienstverleningsniveau. Verder moet de gemeente inzetten op digitale communicatie en aansluiten op de proef die daarvoor door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd. Papierloos werken door de gemeentelijke organisatie is de eerste stap.

Aangezien de gemeentelijke organisatie moet afslanken en er voldoende kantoorruimte beschikbaar is, moet de gemeente zich inspannen om een substantieel deel van De Rotterdam onder te verhuren aan marktpartijen. Ook dient de gemeente haar rekeningen op tijd te betalen. Ondernemers hebben hier recht op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.