Gezinnen

Gezinnen zijn de pijlers onder de samenleving. Kinderen leren er verantwoordelijkheid te dragen voor hun broer of zus en respect te hebben voor hun ouders. Het gezin is bij uitstek de plek waar kinderen waarden en normen overgedragen krijgen. Maar het gaat helaas niet altijd goed. Sommige ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding niet op zich. Ouders zijn eerst verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Niet de staat, niet de straat. Maar als ouders deze verantwoordelijkheid niet willen of niet kunnen waarmaken, past het de overheid om pal te staan voor de toekomst van kinderen. Door ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, door hen te ondersteunen als het niet op eigen kracht lukt. En door in te grijpen als het misgaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.