Groep nul

Rotterdam is de gemeente met de jongste bevolking van Nederland. Nederland vergrijst, maar Rotterdam vergroent. Dat is een geweldige kans. Maar deze kans kan pas verzilverd worden als de onderwijsresultaten verbeteren. We moeten een achterstand ombuigen naar een voorsprong. Dat begint al vroeg: door de introductie van Groep Nul wordt bij jonge kinderen de taalachterstand ingelopen voordat zij naar de kleuterschool gaan. Alle basisscholen krijgen een 'Groep nul', waarin het bijbrengen van de taalbeheersing centraal staat. Voor kinderen die een taalachterstand hebben is deelname verplicht. Hiernaast kiezen wij voor extra leertijd om daarmee leerlingen alsnog op het gewenste niveau te krijgen. Scholen krijgen de mogelijkheid extra les te geven in basisvakken, sport, cultuur of loopbaanoriƫntatie. Wat telt zijn hogere onderwijsresultaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.