Kindvriendelijke wijken

Wij zijn als CDA in Rotterdam de uitvinders van de kindvriendelijke wijken. Wij willen gezinnen behouden voor, en werven voor de stad. Het CDA vind het geweldig om te zien dat er ook de laatste jaren stevige en mooie moties voor het kindvriendelijker maken van de stad zijn ingediend. De stad wordt daarmee leuker om in te wonen en werken, maar het is ook heel goed is voor de economie en sociale samenstelling van de stad.

Niet alleen nieuwbouwwijken, maar ook bestaande wijken moeten kindvriendelijk(er) worden gemaakt. Dit kan onder andere door tijdelijk braakliggend terrein beschikbaar te stellen voor particuliere initiatieven zoals buurttuinen en speelvelden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.