Kraamzorg

Nog teveel Rotterdamse moeders maken geen gebruik van kraamzorg. Wij willen dat gezinnen tijdig geattendeerd worden op deze vorm van zorg. Met kraamzorg maakt de pasgeborene een goede start. Verloskundige zorg en kraamhulp horen standaard rondom de geboorte van het kind geleverd te worden. De gemeente maakt afspraken met ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken en kraamzorginstellingen. Het programma 'Klaar voor een Kind' wordt voortgezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.