Ouderparticipatiecrèche

De gemeente helpt initiatieven om ouderparticipatiecrèches (ouders die met elkaar een crèche runnen) op te starten, mogelijk te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.