Prostitutie

Wij blijven ons inzetten voor het tegengaan van illegale prostitutie en de concentratie van animeerbars en bordelen in bepaalde delen van de stad ('s-Gravendijkwal, Scheepvaartkwartier). Door bij bedrijfsbeëindiging panden een nieuwe bestemming te geven, kan worden voorkomen dat deze gebruikt worden voor ongewenste activiteiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.