Veiligheid

Iedere inwoner van Rotterdam heeft het recht op een veilige leefomgeving. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Geweld, inbraak, overlast of onbeschoft gedrag horen in Rotterdam niet thuis. Het is de taak van de gemeente hier snel en hard tegen op te treden. Maar ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan een veilige stad.

Zonder veilige leefomgeving is een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt, niet mogelijk. Veiligheid is de basis. We moeten er op kunnen rekenen dat de gemeente ons beschermt tegen grove inbreuken in onze privésfeer. Ook in de openbare ruimte moeten we ons vrij kunnen bewegen. De eigendommen van inwoners, ondernemers en bedrijven moeten beschermd worden. Maar veiligheid is meer dan alleen de inzet van de politie en stadswachten. Elke inwoner kan een bijdrage leveren aan een veilig Rotterdam. Ouders moeten erop letten dat hun kinderen op tijd thuis zijn en niet op straat rondhangen. We kunnen de politie helpen met het signaleren van onveilige situaties en meedenken met de inzet van de politie. We kunnen iemand aanspreken op aanstootgevend gedrag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.