Verkeer en vervoer

De bereikbaarheid van de stad Rotterdam en haar haven is cruciaal voor het succes van de stad. Om het voor werknemers van buiten Rotterdam aantrekkelijk te maken te maken hier te werken zijn goede verbindingen essentieel. Voor inwoners betekent het vooral veilig en snel thuis, op je werk of in de stad komen.

Het CDA vindt dat op een aantal plaatsen nieuwe wegen nodig zijn. Wij kiezen voor de Blankenburgtunnel en zijn voorstander van de aansluiting van de A13 op de A16. Dit zorgt eindelijk voor schone lucht voor het Molenlaankwartier. Voorwaarde is wel dat de nieuwe weg voor zo min mogelijk overlast bij omwonenden moet zorgen. Verder blijven we ons verzetten tegen de aangekondigde tolheffing op deze trajecten. Ook blijft de doorstroming van het verkeer een aandachtspunt. Op doorgaande routes moet daarom sprake zijn van 'groene golven'.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.