Vrijwilligers ondersteuning

Vrijwilligers worden op professionele wijze ondersteund en toegerust voor de taken die zij op zich nemen en een bepaalde mate van deskundigheid vereisen. Verder zal er de komende jaren meer van vrijwilligers en mantelzorgers worden gevraagd. Er zal nauwlettend gekeken worden of deze belasting niet te zwaar wordt. Overbelaste mantelzorgers kunnen een beroep doen op Vrijwilligerswerk Rotterdam voor tijdelijke hulp. We zetten in op een vrijwilligersstructuur binnen elke deelgemeente, ondersteund door een professionele stedelijke vrijwilligersondersteuningsorganisatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.