Werk

Wie niet werkt, zal ook niet eten, luidt een spreekwoord. Door te werken kunnen we in ons levensonderhoud voorzien. Maar werk is meer dan alleen het zorgen dat er brood op de plank komt. Mensen komen tot ontplooiing als zij hun talenten inzetten en maatschappelijk betrokken zijn. Hoewel niet alle arbeid even prettig is, geeft werk hen de mogelijkheid hun creativiteit en inspiratie om te zetten in een maatschappelijke bijdrage. Werken geeft mensen de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de wereld om hen heen op hun manier vorm te geven.

Het verlies van werk is dan ook meer dan het verlies van een salaris. Het raakt mensen in hun identiteit en zorgt voor isolement. Het behoud van werk is daarom een belangrijk speerpunt voor ons. Een sterke economie zorgt voor werkgelegenheid. Het is daarbij belangrijk niet alleen te zorgen voor werkgelegenheid op de korte termijn, maar ook na te denken hoe onze Rotterdamse economie concurrerend kan blijven in de toekomst. Juist een stad als Rotterdam is daarbij afhankelijk van de wereldeconomie en internationale ontwikkelingen. De gemeente kan niet alleen zorgen voor een sterke economie, maar doet dat samen met het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen.

Het CDA wil iedereen aan het werk. De gemeente moet daarom, samen met bedrijfsleven en andere organisaties, bij- en omscholing maximaal stimuleren. Ook van mensen met een uitkering wordt gevraagd daarvoor een inspanning te leveren. Ons motto is: handen uit de mouwen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.