Onze afdeling is gestart met het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2017. Recent heeft het bestuur een programcommissie in het leven geroepen en Ad Hekman bereid gevonden het voorzitterschap van deze commissie op zich te nemen. Wij willen u graag in het begin van dit proces al betrekken en u in de gelegenheid stellen mee te praten over de onderwerpen die in het concept programma worden opgenomen.

 

Wat moet er absoluut anders in onze stad?

Wat of welke groepen behoeven extra aandacht?

Wat is de kracht van onze stad en op welke wijze willen we dit verder ontwikkelen?

Hoe kan onze stad veiliger, schoner, economisch sterker, socialer et cetera worden?

En natuurlijk: op welke wijze laten wij ons Christendemocratische gedachtegoed tot uiting komen in ons programma?

 

De programmacommissie en het bestuur nodigen u daarom uit mee te praten en hopen u te mogen  verwelkomen tijdens een ontbijtsessie op zaterdag 24 juni van 09:30 uur tot 11:00 uur

bij ’t Oude Raedthuys, Schiedamseweg 26 in Schiedam-Noord (broodjes, koffie & thee staan klaar!)

 

Graag van tevoren even aanmelden in verband met de catering via cdaschiedam@hotmail.com of telefonisch: 06-43006083.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.