Andreas Lepidis

Fractievoorzitter

Wat is je drijfveer?

Als raadslid hoop ik mijn ideeën te kunnen gebruiken om beleid vorm te geven, het beste uit alle Schiedammers te halen en iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen in wat zij voor de stad doen. Schiedam wordt namelijk niet gemaakt door de 35 mensen in de raadszaal, maar door de 78.000 mensen in de stad, de Schiedammers.

Wat wil je de aankomende vier jaar bereiken?

Het werk van mantelzorgers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties is niet meer weg te denken uit de zorg. Deze mensen storten hun hart en ziel in het verlenen van zorg. De gemeente moet er dan ook alles aan doen om belemmeringen voor deze groep weg te nemen en waar mogelijk hen te ondersteunen. Door er onder andere voor te zorgen dat de communicatie tussen gemeente en zorgverleners, maar ook onder de groep zelf, zo goed mogelijk is, wordt het makkelijker om vroegtijdig problemen te signaleren en ervoor te zorgen dat iemand de zorg krijgt die hij of zij écht nodig heeft. Zo werken we samen voor alle Schiedammers.

Wat is voor jou écht Schiedam?

Schiedam is voor mij doorzetten, ook als de wedstrijd verloren lijkt; naar elkaar luisteren, zelfs wanneer onze verschillen zo groot lijken; er voor elkaar zijn, wat de zorg van de ander ook is. Schiedam is voor mij samenwerken, want samen staan we het sterkst. Samen voor Schiedam.

 

Portefeuille

Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie, Werkgelegenheid en kenniseconomie, Cultuur en media, Zorg, Onderwijs, Volksgezondheid, Sport, Openbare orde, Crisisbeheersing, Veiligheid, Regionale aangelegenheden & Ontwikkeling omgevings- en stadsvisie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.