Jaap Pegtel

Raadslid

Wat is je drijfveer?

Als raadslid kun je verder gaan dan alleen denken over wat er beter kan. Je kunt eraan werken om zaken echt voor elkaar te krijgen.

Wat wil je de aankomende vier jaar bereiken?

Door met de Schiedammers te spreken, te horen wat er echt speelt, door mij te verdiepen in de problematiek wil ik als gemeenteraadslid deze stad mooier maken en de leefbaarheid vergroten voor jong en oud.

Ik wil graag andere raadsleden winnen voor de plannen van het CDA Schiedam en waar mogelijk ook coalities zoeken buiten de raadszaal.

Wat is voor jou écht Schiedam?

Schiedam is van oudsher een stad van harde werkers. Schiedammers hebben ook oog voor hun omgeving. Als het er echt toe doet, laten ze zien wat ze in hun mars hebben. Dan zie je ook dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar komen, waardoor het probleemoplossend vermogen groter wordt. Ook dan zetten ze “hun schouders eronder”, dat is voor mij Schiedam.

Portefeuille

Internationale betrekkingen en fondsenwerving, Openbaar groen en recreatie, Natuur, milieu en dierenwelzijn, Bestuurlijke vernieuwing, Gemeentelijke organisatie, Financiën, Gemeentearchief, Gemeentelijke dienstverlening, Stadspromotie en toerisme, Vastgoed en grondzaken, Openbare orde, Crisisbeheersing, Veiligheid, Regionale aangelegenheden & Ontwikkeling omgevings- en stadsvisie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.