25 juli 2020

Actieplan Fiets

De gemeente Teylingen heeft zich als doel gesteld om te zorgen voor een goed bereikbaar Teylingen. Met de auto, met het openbaar vervoer maar zeker ook met de fiets. Om dit doel te bereiken is het 'Actieplan Fiets' opgesteld, waarin de maatregelen voor verbetering van de fietsinfrastructuur voor de komende jaren zijn vastgesteld. Inmiddels is een visie (Koersdocument) opgesteld en zijn oplossingsrichtingen vastgesteld in een Uitvoeringsagenda. Uiteindelijk moet realisatie van deze uitvoeringsagenda ertoe leiden dat op de routes in het fietsnetwerk van de gemeente, prettig, vlot en veilig gefietst kan worden en dat er sprake is van goede, voldoende en nabije fietsparkeervoorzieningen. De CDA-fractie heeft ingestemd met het actieplan en heeft geprobeerd prioriteit te krijgen bij verkeersonveilige situaties, omdat wij ons de laatste jaren sterk hebben ingezet voor verbetering van verkeersonveilige situaties. Een aantal van zulke situaties heeft een hogere prioriteit gekregen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.