13 juni 2018

CDA Teylingen vraagt aandacht voor de Herenweg in Warmond

Op zondag 10 juni zijn de raadsleden Gerben Dijkstra en Maarten van Welie op de Herenweg in Warmond gaan kijken. Het gaat hier om het plangebied van Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. Gerben en Maarten geven in bovenstaande video een beeld van de situatie en welke standpunten zij hebben. Maandag 18 juni wordt de herinrichting van de Herenweg besproken in de commissie ruimte.

Doel van het project herinrichting Herenweg is de verkeersleefbaarheid te verbeteren en het gevoel van verkeersveiligheid te vergroten. De huidige verkeerssituatie ligt er sinds de jaren '90. Begin december 2017 is het ontwerp gepresenteerd. Nu ligt dit opiniërend voorstel vooruitlopend op kredietbeschikbaarstelling omdat er besloten is dat de uitkomst van de participatie, schetsontwerpen, kostenraming en financiële gevolgen ter goedkeuring aan gemeenteraad teruggekoppeld worden. 

De projectbeschrijving en de plannen vindt u op de website van de gemeente Teylingen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.