18 februari 2018

Fietsmaatjes Teylingen, een krachtig en blijvend initiatief.

Op 9 februari was CDA Teylingen te gast bij Fietsmaatjes Teylingen. Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels vertelden de raadsleden en aspirant raadsleden over hoe het is om Fietsmaatjes op te starten en verder uit te bouwen.

Bij Fietsmaatjes fietsen vrijwilligers met verschillende gasten op duofietsen door de streek. De groep is in 5 jaar uitgebouwd tot meer dan 100 vrijwilligers met fietsen in Warmond, Voorhout en Sassenheim. De gasten kunnen op de tochten zelf mee trappen maar dat is niet noodzakelijk. De elektrische motor op de fietsen is ook beschikbaar als steun voor de vrijwilligers. Het in Warmond gestarte initiatief heeft positieve aandacht gekregen en wordt nu met hulp van het OranjeFonds op meerdere plaatsen in Nederland overgenomen naar voorbeeld van het initiatief in Teylingen.

In het gesprek werd duidelijk hoe belangrijk de fietstochten zijn voor het welzijn van veel bewoners. Op een laagdrempelige wijze wordt door de vrijwilligers een collectieve voorziening geleverd waarmee ook de mantelzorgers met regelmaat even tijd voor zichzelf hebben. Financieel is bij de aanschaf van de kostbare fietsen veel bijgedragen door verschillende fondsen. Op termijn wordt voor de exploitatiekosten zoals onderhoud en vervanging van de fietsen en binding van de vrijwilligers een tekort verwacht.

Het huidige WMO-beleid biedt ruimte voor structurele steun aan initiatieven die tegen zeer lage kosten een breed gedragen dienst bieden. Vanuit het CDA wordt actie genomen om te bepalen hoe dit initiatief, dat de afgelopen 5 jaar haar waarde meer dan bewezen heeft, de passende structurele steun vanuit de gemeente kan krijgen.

Naar aanleiding van het werkbezoek aan fietsmaatjes hebben onze raadsleden Reny Wietsma en Sybrinne de Vries schriftelijk vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze schriftelijke vragen kunt u via deze link raadplegen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.