28 februari 2020

Geen turborotondes bij de Van Pallandtlaan in Sassenheim

De CDA-fractie heeft zich van het begin af aan verzet tegen plannen van de provincie Zuid Holland om aan weerszijden van de Van Pallandtlaan turborotondes aan te leggen. Het gaat om een zeer ingrijpend plan dat mensen rechtstreeks raakt in hun woon-en leefomgeving. De aanleg ad-hoc van een turborotonde biedt geen oplossing en zal problemen verplaatsen, waar het de doorstroming en de verkeersveiligheid betreft. Het is als een ketting. Volgend knelpunt is dan de kruising buurtschap Teylingen / Carolus Clusiuslaan, die nu al heel gevaarlijk is, maar ook de kruising bij ’t Soldaatje en vervolgens bij de spoorwegovergang bij de Piet Gijsenbrug. Het CDA wil daarom eerst een integrale regionale visie en dan pas een daarop gebaseerd regionaal verkeer- en vervoerplan. In de laatste raadsvergadering heeft het CDA samen met GroenLinks, de PvdA en de Christenunie een motie ingediend, waarin gevraagd wordt om een regeiovisie. Deze motie is aangenomen. VVD en Trilokaal stemden tegen. Een motie om per direct te stoppen met de plannen voor een turborotonde is aangehouden, in afwachting van een gesprek dat wethouder Volten zal voeren met het burgercomité van Pallandtlaan, dat actief actie voert tegen de turborotondes.

Hieronder ter informatie beide moties:

Motie regiovisie verkeer

Motie direct stoppen plan Turborotondes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.