28 februari 2018

Het CDA Teylingen bezoekt de Tweede Kamer

Op donderdagmiddag 22 februari jl. bracht een groep Teylingers een bezoek aan de Tweede Kamer. De trip was door CDA Teylingen georganiseerd.

Er was een rondleiding en een ontmoeting met CDA-kamerlid René Peters.

Doel was om, in deze verkiezingstijd, de verschillende functies van de gemeenteraad en de Tweede Kamer nog eens op het netvlies te krijgen. René Peters is daarvoor de aangewezen persoon aangezien hij, voordat hij in 2017 tot de CDA-fractie in de Tweede Kamer toetrad, raadslid en wethouder in de gemeente Oss was.

René Peters gaf aan dat je als kamerlid verder van de dagelijkse praktijk af staat dan als raadslid of wethouder. Dat viel hem op omdat zijn werkterrein als kamerlid (sociale zaken) voor een deel overeen komt met dat in de tijd toen hij nog wethouder was. Als wethouder kun je soms iets doen als een bepaald voorschrift onrechtvaardig uitvalt voor een burger. Dat ligt voor een kamerlid moeilijker, maar je hebt in die functie wel weer de mogelijkheid om de wetgeving aan de praktijk aan te passen zodat een voorschrift niet meer leidt tot onrechtvaardige situaties.

Om voeling met de praktijk te houden besteedt René Peters trouwens een dag per week aan werkbezoeken in het land.

Tot slot werd de bijzondere zitting van de voltallige Tweede Kamer bijgewoond in verband met het overlijden van oud-premier Lubbers. Een indrukwekkende plechtigheid met toespraken van Kamervoorzitter Khadija Arib en minister-president Mark Rutte, gevolgd door een minuut stilte. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.