07 februari 2018

Kandidaat-raadsleden bezoeken de MareGroep

Een delegatie van kandidaat-raadsleden bezocht op 24 januari MareGroep in Voorhout. Het bedrijf maakt momenteel de transitie door van een sociale werkplaats naar een regionaal ontwikkel- en re-integratiebedrijf. Onze kandidaat-raadsleden waren geïnteresseerd, betrokken en hadden een duidelijke visie, aldus hun gastheren “Knap, als je ziet hoeveel beleidsonderwerpen een gemiddeld raadslid onder de hoede heeft.”

Ook waren onze kandidaat-raadsleden Manon, Gerben, Carla, Reny en Sybrinne goed te spreken over hun bezoek aan MareGroep. Over de enthousiaste medewerkers, die open en trots over hun werk vertelden. En over het niveau van de geleverde producten. Frank Beers, operationeel manager Marketing, Verkoop en Advies van MareGroep: “Ja, we leveren ook sensors voor melkbehandelinstallaties en onderdelen van fietstrainers. Onze afdelingen zijn professioneel ingericht en uitgerust; niet alleen onze productievloeren, maar ook de keuken, het magazijn en onze facility services. Alle bedrijfsonderdelen zijn ingericht als opleidings- en ervaringsplekken; mensen kunnen overal aan de slag!”

 

Bedrijf zonder drempels

Beschut werken heeft voor velen nog de geur van werkverschaffing: gehandicapten die steeds hetzelfde eenvoudige werk doen, afgesloten van de buitenwereld. In werkelijkheid heeft MareGroep de transitie ingezet van een sociale werkplaats naar een onderneming voor de ontwikkeling en re-integratie van mensen die vallen onder de Participatiewet.

Fred Verhoeven, Manager Operations: “MareGroep is een bedrijf zonder drempels: we helpen iedereen bij hun start – of doorstart – op de arbeidsmarkt. Het gaat ons om het werkend perspectief voor mensen. Als het nodig is, beginnen we in onze beschutte werkplekken met de basis. Met leren werken: op tijd zijn, afspraken nakomen, samenwerken met collega’s en leidinggevenden, met klanten. Daarbij bieden we allerlei cursussen en opleidingen die mensen beter plaatsbaar maken in begeleid werk, detachering of regulier werk. En we gaan voor duurzame plaatsing: minimaal een half jaar in een reguliere baan, voor 26-28 uur per week. We mikken hoog!“

 

Samen ondersteunen

De MareGroep werkt hierbij intensief samen met het Servicepunt Werk (SPW), dat in hetzelfde pand is gevestigd. SPW zorgt voor de bemiddeling van kandidaten naar bedrijven in de regio. Gezamenlijk ondersteunen zij hun ketenpartners, waaronder de ISD Bollenstreek en de sociale Dienst Katwijk. Verhoeven vertrouwt erop dat hierin dit jaar weer belangrijke stappen kunnen worden gemaakt.

Hoe ondersteunen jullie de gemeente specifiek, wil één van de CDA’ers weten. “Door de bestanden met uitkeringsgerechtigden te helpen categoriseren”, geeft Verhoeven als voorbeeld. “Zo heeft de gemeente meer grip op het beleid. En wij kunnen meer doelgerichte ontwikkel- en re-integratietrajecten bieden. Ook voor de moeilijk bemiddelbare kandidaten.”

 

Politiek

Wat kan de politiek hierin betekenen? Raadslid De Vries: “De CDA-fractie Teylingen heeft reeds diverse moties ingediend om mensen zichtbaar te krijgen en maatwerk te bieden. Ook bij andere projecten, zoals HALT-trajecten, kan MareGroep een belangrijke rol spelen.”

Fred denkt ook aan de niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers), leerlingen uit het speciaal en praktijkonderwijs, maar ook aan mensen uit de detentie. “Beschut werk blijft daarbij belangrijk. Zonder die mogelijkheid is de kans op overlast en criminaliteit groter; een laag zelfbeeld maken mensen vatbaarder voor dergelijke verleidingen. Tegelijkertijd vraagt beschut werken relatief veel aandacht en investering; veel re-integratiebedrijven kunnen dat maatwerk niet altijd leveren, althans niet op deze schaal, niet met deze looptijden.”

 

Duurzaamheid

Teylingen is goed bezig als het gaat om beschut werken, vanuit de gedachte van duurzaamheid: de zorg voor People, profit en planet. De Vries: “Daarvoor is ontschotting nodig van de verschillende gemeentelijke afdelingen die zich bezighouden met het sociale domein.” Verhoeven is het daarmee eens: “De gezamenlijke ondersteuning van de sociale diensten in de Kust- Duin- en Bollenstreek door MareGroep en het Servicepunt Werk zal daarbij een belangrijke succesfactor zijn.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.