23 februari 2019

Meermaker Teylingen.

In het kort de geschiedenis;

In april 2016 wordt een initiatiefvoorstel ingediend doorTrilokaal, D66 en PvdA met als voorstel een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de oprichting van een Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT) om duurzame initiatieven aan te jagen en te implementeren.

Het CDA was in eerste instantie wat kritisch omdat we net een duurzaamheidsagenda hadden aangenomen en we vroegen ons toen af  wat de meerwaarde zou kunnen zijn van dit voorstel.

Pas in januari 2017 kwam er een nieuw aangepast voorstel naar de raad.

Het voorstel was veel concreter en het CDA werd mede- indiener. We waren overtuigd geraakt dat de DMT een versterking kan betekenen voor duurzaamheidsmaatregelen.

Er komt nog een onderzoek naar de juridische en financiële haalbaarheid van het initiatief. Onderzoeken concludeerden dat het aanjagen en implementeren van duurzame initiatieven in de gemeente Teylingen haalbaar is.

In 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen worden vervolgstappen gezet  voor de oprichting van een Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen. Het voorsteel is om de DMT onder te brengen bij Meermaker wat in de Haarlemmermeer een bestaande entiteit is en al goed functioneert op het gebied van duurzaamheidsinitiatieven.  Onder de naam Meermaker Teylingen.

 De op te richten DMT krijgt 3 belangrijke taken mee.

1 Investeringsfonds.

2 Platform , informatiepunt voor inwoners, bedrijven en organisaties.

3 Uitvoeren van acties uit de duurzaamheidsagenda.

Hiervoor wordt besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve van 2,4 miljoen ten laste van de algemene reserve  voor het investeringsfonds waaruit leningen worden verstrekt door MMT.

Het raadsvoorstel is uiteindelijk op 31 januari geamendeerd aangenomen. Met hierbij een extra voorstel voor kleinschalige initiatieven. Er is ook een amendement voor extra bestuurlijke kaders aangenomen. En er is een zienswijze voor het eventueel instellen van een Raad van Commissarissen aangenomen.

Het CDA heeft ingestemd met het geamendeerde voorstel.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.