19 mei 2019

Oordeelsvorming Ruïne van Teylingen

Vz. de Ruïne van Teylingen is een begrip in de bollenstreek, maar verder in de regio en nationaal nog onbekend. En dat is zonde, want er is zoveel over te vertellen en te beleven.

Het CDA heeft dan ook in moties in 2012 en 2018 het college opgeroepen om toekomstbestendige plannen te maken om dit icoon voor Teylingen te behouden en als cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor een groter publiek.

Voor ons ligt notitie met mogelijke scenario’s tot ontwikkeling en daarbij, zoals gevraagd, ook een voorkeur van het college.

Vz, u hoort dit niet zo vaak uit mijn mond, maar ik wil de wethouder een groot compliment geven. Ik heb de notitie met veel plezier en instemming gelezen.  Ik hoop dat dit een trend wordt en vaker zo blij kan worden van een collegevoorstel.

Het voorstel is evenwichtig en goed doordacht en er wordt goed rekening gehouden met de verschillende belangen. Ook de reacties die opgehaald zijn uit het participatieproces worden serieus genomen. Heel goed om dat te zien. Zo kan het dus ook, nogmaals mijn complimenten. Vz, het CDA is het eens met de door het college gekozen scenario’s.

Ook het CDA kiest wat schaalgrootte betreft voor het huidige Ruïne terrein, het huidige evenemententerrein en het terrein waar nu de schuur van Westerbeek staat. Dit biedt mogelijkheden om kostendragers voor het project binnen te halen. En heel belangrijk, dit ontlast bovendien het buurtschap, omdat de hoofdingang van het terrein kan worden verplaatst naar het terrein van Westerbeek, zodat extra parkeerdrukte- of overlast in de buurtschap kan worden voorkomen.

Verder vindt het CDA net als het college het van belang dat de activiteiten die bij of in de Ruïne gaan plaatsvinden, altijd in dienst van de Ruïne komen te staan en geen  afbreuk  doen aan  de functie en het gebruik van de Ruïne als historisch cultureel erfgoed.  Dit geldt ook voor het toestaan van horeca.

Het CDA wil als suggestie meegeven om een museum over de interessante en bepaald niet saaie levensgeschiedenis van Jacoba van Beieren in te richten. Leerlingen van basis- en middelbare scholen krijgen hierdoor een beter beeld van de geschiedenis van de Hoekse en Kabeljauwse twisten uit de late Middeleeuwen.

Wij zijn enthousiast over het voorstel om een 1e verdieping te creëren in combinatie met een uitkijkpunt. Dat maakt de Ruïne en de omgeving een stuk aantrekkelijker dan nu.

Net als het college vindt het CDA het ook belangrijk dat de ruïne meer zichtbaar en toegankelijk wordt voor onze eigen inwoners. Hierbij moet wel voorkomen worden dat er geen kaalslag van groen gaat plaatsvinden. Wat ons betreft kunnen de zuileiken die aan de noordoost zijde van de Teylingerlaan langs het water staan blijven staan.

Tot slot vindt het CDA het belangrijk dat het buurtschap Teylingen gedurende het hele proces goed wordt meegenomen en geïnformeerd.  En dit geldt uiteraard ook voor de raad. Mochten er zich nieuwe onverwachte ontwikkelingen voordoen, dan gaan wij er van uit dat wij op de hoogte worden gehouden.

(orginele spreektekst van Sybrine de Vries -  Van den Beukel)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.