23 februari 2019

Raad past collegevoorstel herinrichting Herenweg Warmond aan: 30 km zone verlengd

Al jaren loopt er een discussie over de herinrichting van de Herenweg in Warmond. Inhoud: hoe de verkeersveiligheid van vooral fietsers en voetgangers te verbeteren.

 In de raadsvergadering van 31 januari werd een voorstel van het College besproken dat volgens het CDA te mager uitviel. Dit voorstel hield o.a. in het instellen van een 30 km-zone tussen de Laan van Oostergeest en de Padoxlaan alsmede het aanbrengen van verkeersdrempels voor oversteekplaatsen en de aanleg van zgn. fietsstraatprofielen. De CDA-fractie constateerde dat onmiddellijk na het begin van de 30 km-zone een zebrapad en een fietsersoversteekplaats liggen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Ook insprekers tijdens de laatste vergadering van de Commissie Ruimte hebben hierop gewezen. Andere fracties signaleerden eveneens dit probleem.

 Met de kleinst mogelijke meerderheid, slechts één stem verschil, besloot de gemeenteraad daarom de toekomstige 30 km-zone al te laten beginnen bij de Beatrixlaan. Het huidige fietspad tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest blijft daarbij behouden.

 Met dit besluit werd tevens een deukje geslagen in het coalitie-front omdat collegepartner D66 meestemde met de oppositie. VVD en Trilokaal stemden tegen het wijzigingsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.