25 juli 2020

Vervolg na uitspraak gerechtshof Den Haag ondernemersfonds

Het Gerechtshof Den Haag deed op 12 mei 2020 uitspraak in een beroepszaak van een ondernemer tegen de extra heffing op de onroerendzaakbelasting (OZB) ten behoeve van het oprichten van een ondernemersfonds in Teylingen. Het beroep werd gegrond verklaard. De rechter geeft in haar uitspraak aan dat de gemeente Teylingen met de gekozen constructie van het ondernemersfonds in strijd heeft gehandeld met de wet en met het gelijkheidsbeginsel. Dit betekent het einde van een lange weg van het ondernemersfonds. Het ondernemersfonds is door menigeen betiteld als “een hoofdpijndossier voor ondernemers, college en gemeenteraad”. In het traject van het fonds zijn onderweg een flink afslagen gemist en er kan worden gesproken van een “bestuurlijke misstap”.

Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof werd op initiatief van het CDA op 4 juni een interpellatiedebat in de gemeenteraad gehouden. Ons doel was een raadsonderzoek te laten houden om zodoende verantwoording af te leggen in de richting van onze inwoners en ondernemers en te leren van de fouten die zijn gemaakt. Want ondanks alle goede bedoelingen is er veel misgegaan. Uiteindelijk is het ons niet gelukt om het merendeel van de handen in de Raad op elkaar te krijgen voor een raadsonderzoek. De meeste fracties (en vooral de VVD) kijken liever weer vooruit, reflecteren dit liever in de eigen geledingen of zijn geneigd de lastige dingen bij voorkeur onder het kleed te schuiven onder het motto ‘Als je dingen oprakelt, werkt dat mogelijk weer polariserend’.

Het college heeft overwogen tegen de uitspraak van het Gerechtshof in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De CDA-fractie vond dit geen goed idee, omdat de ondernemers hier geen baat bij hebben en slechts voor juristen mogelijk interessant is. De gemeente heeft afgezien om in Cassatie te gaan.

De CDA-fractie heeft aangedrongen om in gezamenlijkheid, zowel college als raad, een stap te zetten in positieve zin richting onze ondernemers. Wij vinden dat het college de morele plicht heeft met alle ondernemers, zowel van het Business Platform Teylingen als van de Vrije Ondernemers Teylingen ()VOT, een oplossing te zoeken om het vertrouwen tussen de ondernemers onderling en met de gemeente te herstellen en stappen te zetten voor de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.