Peter Scholten blikt terug op de afgelopen vier jaar

Door: Peter Scholten

 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft het bestuur van CDA Teylingen mij gevraagd of ik opnieuw kandidaat wil zijn voor een plaats in de gemeenteraad. Ik heb ja gezegd omdat ik het raadswerk nog steeds boeiend vind en denk nog een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het opkomen voor de belangen van de inwoners van Teylingen. Want daar gaat het om.

 

Ik heb toen nog wel even teruggekeken op de afgelopen twee raadsperiodes om te zien wat we hebben gerealiseerd. Een belangrijk uitgangspunt voor het CDA is aandacht voor de mens. Dat betekent naar elkaar omzien, respect hebben voor elkaar en luisteren naar de mensen. Dat CDA-gedachtegoed komt bij elkaar bij het sociale domein, waar gemeenten belangrijke taken van het Rijk hebben overgenomen op het gebied van zorg, jeugd en werk. En met name op dat gebied hebben we als CDA-fractie veel kunnen betekenen. Door ons toedoen is bijvoorbeeld beleid tegen eenzaamheid ontwikkeld met concrete maatregelen om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. Wij hebben er ook voor gezorgd dat er aandacht is gekomen voor de zwakkeren in onze samenleving door middel van armoedebeleid en schuldhulpverlening. En dan steeds door concrete maatregelen en vooral ook beleid gericht op kinderen. En door toedoen van het CDA is Teylingen een dementievriendelijke gemeente geworden. We hebben ook veel aandacht gegeven aan jeugdzorg en aan goede regelingen voor mantelzorgers.

 

Vanavond houdt CDA Teylingen een algemene ledenvergadering waar de lijst met CDA-kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de agenda staat. En als de leden de lijst vaststellen, dan hebben we een prachtig team bij elkaar met zowel jeugdig talent als met kandidaten die hun deskundigheid al hebben laten zien binnen de lokale politiek en door hun kennis en ervaring opnieuw heel waardevol kunnen zijn. Ik ben er trots die lijst te mogen aanvoeren en samen met hen op basis van een sterk verkiezingsprogramma campagne te voeren in de verwachting dat we samen voor een goed verkiezingsresultaat kunnen zorgen. We willen opnieuw deel uitmaken van de coalitie en op die manier de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma ook daadwerkelijk in de komende vier jaar gaan realiseren.

 

We gaan ervoor!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.