Gerben Dijkstra

Raadslid

Ik ben Gerben Dijkstra (van 1949), getrouwd met Trix. We hebben twee kinderen: Anne en Koen. 

Al weer sinds 1995 wonen we met veel plezier in Warmond. 

Voor mijn pensionering heb ik o.a. gewerkt bij de VVVF, de ondernemersorganisatie van de verf- en drukinktindustrie. Ik was daar beleidsadviseur sociale zaken. De CAO, het bedrijfstakpensioenfonds en de opleidingen zaten in mijn takenpakket. Ik zit nog voor de VVVF in een commissie van het pensioenfonds. 

Ik ben lid van het CDA omdat die partij vindt dat de samenleving voorop moet staan en niet het individu of de staat. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het CDA onze waarden en tradities wil beschermen. 

Sinds 2018 ben ik raadslid namens het CDA en heb ik zitting in de Commissie Ruimtelijke Ordening. Binnen dat terrein hebben vooral wonen en sociale huisvesting mijn interesse. 

Ik vind het een eer, en ook belangrijk, om de inwoners van Teylingen te mogen vertegenwoordigen en daarmee een bijdrage te leveren aan de in stand houding van onze democratie in een tijd waarin die, naar mijn stellige overtuiging volkomen ten onrechte, nogal eens ter discussie wordt gesteld.  

De Geestlaan 19 

2361 XW Warmond 

06-12376701

g.dijkstra@raadteylingen.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.