Vacature voorzitter Agrarisch Platform

Het Agrarisch Platform wil een schakel zijn tussen leden in de agri-branche en zij die een politieke functie vervullen.
Het platform functioneert al sinds 1991 en is daarmee een van de oudste platforms.
Het Agrarisch Platform levert gevraagd en ongevraagd advies aan de CDA Statenfractie en andere relevante CDA organen.

Het platform organiseert overlegbijeenkomsten, werkbezoeken en excursies ten behoeve van kennisdeling en adviesvorming.
Binnen het Agrarisch Platform heeft zich het Glasberaad gevormd, dat zich richt op het samenbrengen van politici in gemeenteraden die met glastuinbouw te maken hebben.

Het Agrarisch Platform zoekt waar mogelijk actief samenwerking op met andere platforms en organen van het CDA Zuid–Holland.

Taken en verantwoordelijkheden

  • het vorm en richting geven aan de strategische agendering, advies- en visievorming op agrarische onderwerpen voor het CDA Zuid-Holland, waaronder het in goede banen leiden van de activiteiten die het platform organiseert
  • deelnemen aan het Algemeen Bestuur van het CDA Zuid-Holland en de partijcongresdelegatie

Benodigde competenties en ervaring

  • globale kennis van ontwikkelingen in de land- en tuinbouw
  • netwerken
  • enthousiasmerend

Contacten binnen de branche zijn een pré.

Tijdsbesteding
Afhankelijk van het seizoen en de invulling circa een half dagdeel per week.

Interesse?
Geïnteresseerden nodigen wij uit om uw belangstelling per mail kenbaar te maken bij de secretaris
Aat Kranenburg, e-mail info@ajkranenburg.nl.

Nadere informatie
Verdere informatie kunt u verkrijgen bij Trudy Veninga, e-mail postbus.veninga@gmail.com, mobiel 06 - 21 41 42 00.

Benoeming
Benoeming gebeurt in afstemming tussen kernleden van het platform en het Dagelijks Bestuur van CDA Zuid-Holland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.