Voorbereidingen voor Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019 in volle gang!

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en de waterschappen. De komende tijd voeren selectiecommissies gesprekken met allen die zich hebben gemeld of zijn voorgedragen voor een plek op de verschillende kandidatenlijsten (één provinciale lijst en vijf waterschapslijsten*).

Procedure
In een uitgebreide brief aan alle afdelingen die op vrijdag 16 maart jl. is verspreid, is de procedure uitgelegd. Het komt er met betrekking tot de kandidatenlijsten kortgezegd op neer, dat de selectiecommissies een oordeel uitspreken met betrekking tot de geschiktheid van elke kandidaat en aan de hand van dit oordeel komt het Dagelijks Bestuur tot een advieslijst. Deze zal eerst worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en wordt uiteindelijk door de leden vastgesteld.

Lijsttrekkers gekozen
De lijsttrekkers voor Provinciale Staten en de waterschappen die geheel of grotendeels in onze provincie werkzaam zijn, zijn op donderdag 5 juli gekozen tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering in Sliedrecht.

Oproep
De komende maanden zal er veel werk verzet moeten gaan worden richting de verkiezingen van 2019. Iedereen die zijn steentje wil bijdragen is welkom. De termijn om je kandidaat te stellen is helaas gesloten, maar er zijn nog voldoende andere mogelijkheden om mee te denken en mee te doen. Zo zoeken we nog mensen voor het provinciaal campagneteam en onze programmacommissies kunnen alle input gebruiken bij het schrijven van een goed CDA-verhaal voor Zuid-Holland en de waterschappen.

Wilt u meedoen in het campagneteam, of heeft u vragen over de vervolgprocedure?
Dan kunt u mailen naar secretaris@zuidholland.cda.nl.

Input programma's
Input voor de programma’s kunt u mailen naar programmacdazh@gmail.com.
Schrijft u er alstublieft wel bij voor welk programma het is bedoeld, zodat we het ook aan de juiste commissie kunnen sturen.

* Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Voor Waterschap Rivierenland kunnen zich ook Zuid-Hollandse kandidaten melden, maar de regie ligt hier bij Gelderland, waar het grootste deel van het waterschap onder valt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.