28 februari 2020

De Bolder

In het woongebouw De Bolder is een gemeenschappelijke ruimte gevestigd.

Door een conflict van enerzijds de bewoners van De Bolder en anderzijds Waterweg Wonen is door malversaties en wanbeheer door de wooncorporatie besloten om deze ruimte te sluiten tot nader order.

Aan mij John Huf Steunraadslid van het CDA in Vlaardingen is gevraagd of ik wil bemiddelen om uit dit conflict te komen.

Daar ouderen hoog in het vaandel staan van het CDA is dit direct opgepakt.

Na een Mail naar de verantwoordelijken binnen Waterweg Wonen werd er al snel telefonisch contact opgenomen om dit conflict te duiden.

Aangegeven is door Waterweg Wonen dat dit conflict op een goede manier opgelost moet worden waarbij het doel is om deze gemeenschappelijke ruimte weer te openen.

Er is al een bijeenkomst met de bewoners gepland op 30 maart om uit deze situatie te komen.

Aan Waterweg Wonen heb ik het uitdrukkelijke verzoek gedaan om ook voor deze bijeenkomst uitgenodigd te worden ondanks dat dit alleen voor de bewoners is bestemd. Hiermee wil ik bewaken dat alles zorgvuldig voor beide partijen verloopt met als uitgangspunt deze ruimte met goede afspraken zo snel mogelijk weer openbaar te maken voor ALLE bewoners van de Bolder!

Het kan niet zo zijn dat deze ouderen zijn veroordeeld om op hun flatje te gaan zitten zonder enige vorm van recreatie, waar ze overigens wel een financiele bijdrage voor leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.