14 februari 2020

Hoogwater Vlaardingen

Vlaardingen wordt al jaren geteisterd door hoogwater. Delen van de Westhavenkade,
Oosthavenkade, Maasboulevard en Koningin Wilhelminahaven Noord- en Zuidoostzijde stromen een
aantal keer per jaar over. Ook de Vlaardingse ondernemers en inwoners die gevestigd zijn aan de
verschillende kades worstelen ieder jaar weer met de gevolgen van het hoogwater.
Oude bedrijfsbebouwing langs de Koningin Wilhelminahaven is plaatselijk cultureel erfgoed. Het CDA
wil dit behouden. Wij willen dat er gehandhaafd wordt op het behouden van deze monumentale
panden maar ook dat nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw kunnen plaatsvinden in de
toekomst. Hiervoor zal, ons inziens, de wateroverlast in dit gebied aangepakt moeten worden.
In het AD van vrijdag 21 februari jl. werd aangegeven dat 1 van de ondernemers een plan heeft om
betonblokken op de verschillende kades te plaatsen om daarmee het water tegen te houden. Maar
ook wordt er gesproken over hydraulische waterkeringen.
Overeenkomstig artikel 155 van de Gemeentewet en artikel 34 van het Reglement van Orde heeft
het CDA de volgende vragen:
1. Welke overheden zijn verantwoordelijk voor het beheersen van hoogwater in Vlaardingen?
2. Wat is de exacte oorzaak van het terugkerend hoogwater in Vlaardingen?
3. Wordt de frequentie van het hoogwater gemonitord?
4. Valt er een trend te ontdekken in een toename van hoogwater in de afgelopen jaren?
5. Welke mogelijkheden zijn er om de wateroverlast te voorkomen?
6. Bent u bereidt om met de ondernemers en inwoners in dit gebied in gesprek te gaan om
mogelijke oplossingen te onderzoeken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.