14 december 2020

Marieke Thommis in gesprek met buurtbewoners over bereikbaarheid van hun wijk

Vanochtend bracht Marieke Thommis namens het CDA Vlaardingen samen met Frans Hogendijk en Gilles Pappers van ONS Vlaardingen een bezoek op uitnodiging van een aantal inwoners die wonen in de buurt Loper-Zuid rond de Louise de Colignylaan in Vlaardingen-Holy. Zij hebben hun zorgen kenbaar gemaakt naar aanleiding van de brand bij DOK 99 en de bereikbaarheid van hun wijk bij calamiteiten maar ook over het toegenomen verkeer en de daarbij behorende files. Op dit moment is er maar 1 ontsluitingsweg in deze wijk namelijk de Anna van Saksenweg. Het CDA heeft altijd gepleit dat elke wijk in Vlaardingen bereikbaar moet zijn via minimaal twee wegen. Bij noodsituaties worden sommige plekken onbereikbaar voor hulpdiensten en bewoners kunnen de wijk niet in of uit. Er zijn meerdere oplossingen door de inwoners aangedragen. Het CDA Vlaardingen zal samen met ONS Vlaardingen aan de slag gaan om te kijken of een oplossing geboden kan worden 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.