20 november 2020

Schriftelijke vragen over Vijfsluizen

Vlaardingen, 20 november 2020 

Betreft: onveilige verkeerssituatie Vijfsluizen 

Op 29 november 2018 heeft de gemeenteraad het actieplan mobiliteit vastgesteld. Op initiatief van  het CDA is hierin opgenomen dat de gemeente zich inzet op het gebied van verkeersveiligheid door  het aanpakken van locaties waar inwoners vinden dat het veiliger kan. Immers inwoners weten het  best waar verkeer in Vlaardingen onveilig is. 

Onze fractie is al meerdere keren benaderd door inwoners van Vlaardingen die zich ernstig zorgen  maken over een onveilige verkeerssituatie bij Vijfsluizen ter hoogte van de Burger King. Zo'n 90% van  de fietsers en bromfietsers steken schuin/diagonaal over terwijl dit niet de juiste route is. Hierdoor  ontstaan dagelijks onveilige situaties. Om u een goed beeld te schetsen van deze situatie zijn een  tweetal filmpjes bijgevoegd (zie bijlagen). 

Van deze verkeersonveilige situatie is door inwoners in het verleden melding gemaakt bij de  gemeente. Het antwoord van de gemeente was/is dat er technisch gezien geen mogelijkheid bestaat om de situatie aan te passen zodat deze fietsoversteek duidelijker wordt en het schuin oversteken  helemaal verdwijnt. Daarnaast zullen ook de benodigde financiĆ«le middelen een rol spelen. 

Vervolgens heeft het CDA een eigen verkeerskundige een schetsontwerp (bijgevoegd) laten maken  van een mogelijke technische oplossing. Ontwerp 2 betreft de huidige situatie en ontwerp 1 betreft de mogelijke oplossing. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft het CDA de volgende vragen: 

1. Is het College het met het CDA eens dat bovengeschetste verkeerssituatie onveilig is en dat deze  opgelost kan worden?  

2. Bent u van mening dat de verkeersveiligheid voor deze verkeersdeelnemers gewaarborgd moet worden?  

3. Volgens het actieplan mobiliteit dient de gemeente zich in te zetten op het gebied van  verkeersveiligheid door het aanpakken van locaties waar inwoners vinden dat het veiliger kan.  Bent u bereid om het bijgevoegde schetsontwerp te onderzoeken als mogelijke oplossing voor deze  verkeersonveilige situatie? Of heeft u een andere oplossing voor ogen?  

4. Kan de uiteindelijke oplossing onderdeel uitmaken van de Metropolitane Fietsroute Westland Rotterdam waardoor financiĆ«le dekking gegarandeerd is? 

Met vriendelijke groet, 

Marieke Thommis 

CDA Vlaardingen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.