15 november 2022

Tweede termijn Roel Veugelers 10-11-2022

Hier leest u de bijdrage van Fractievoorzitter Roel Veugelers tijdens de algemene beschouwingen op 10 november 2022.

Mijnheer de voorzitter,

Er is een misverstand ontstaan. Ik vindt niet dat er te weinig evenementen worden georganiseerd. Als CDA vinden we het juist belangrijk dat er veel evenementen worden georganiseerd. Misschien kan de promotie nog wat beter, zodat digibeten zoals ik, ook weten wanneer al die mooie evenementen worden georganiseerd. Krijgen we binnenkort een mooi overzicht met alle evenementen in 2023. Kunnen we daar de digitale borden in de stad nog voor gebruiken.

Verder zie ik dat er 25 moties en amendementen zijn ingediend. Dat verdient een compliment. De inwoners van Vlaardingen kunnen trots op deze raad zijn, waar alle raadsleden zich met veel passie inzetten om de stad mooier te maken. 

Nog een compliment voor de indieners van de amendementen. Die zijn zorgvuldige omgegaan met de financiële ruimte. Dat is een constructieve samenwerking. Dank daarvoor.

Ik zal niet op alle moties en amendementen afzonderlijk ingaan. Als CDA zien we dat de amendementen en moties ruwweg in de volgende vijf groepen kunnen worden verdeeld. Armoedebestrijding, Leuke dingen organiseren, zoals Bring back beiaard en vreugdevuren, toegankelijkheid (belemmerende stoepen en scooters), woonvoorzieningen en inclusiviteit. Die thema’s zien we ook in de begroting en de stadsprogramma’s terugkomen. Als raad willen we dan dus gezamenlijk allemaal dezelfde kant. Armoede bestrijden, leuke dingen doen, goed wonen, belemmeringen opheffen en een inclusieve stad vormen. Als CDA staan wij daar van harte achter.

We moeten vervolgens wel vermijden dat er een wedstijd bestaat om het beste plan te maken om armoede te bestrijden of een wedstijd om belemmeringen op de beste manier te verwijderen. Als CDA vinden we dat je dat dan samen moet oppakken. We zullen daarom tegen voorstellen stemmen, die niet aansluiten op de bestaande plannen, maar instemmen met voorstellen, die aansluiten op de plannen, die in de begroting en de stadsprogramma’s worden genoemd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.