11 november 2020

Woordvoering Marieke Thommis over Jeugdzorg

Zojuist heeft de gemeenteraad van Vlaardingen ingestemd met het koersdocument Maassluis Vlaardingen Schiedam (MVS) Jeugdmodel. Hiermee gaan we de jeugdhulp anders uitvoeren en organiseren samen met de jeugdhulpprofessionals, het onderwijs, de huisartsen en alle andere maatschappelijke partners in onze stad zodat onze kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen op groeien. Met dit model kunnen we meer sturen op goede jeugdhulp tegen beheersbare kosten.
Het is een gedurfde stap om uit een gemeenschappelijke regeling te stappen maar het CDA heeft hier vertrouwen in. Immers niets doen is geen optie en als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Lees hier de woordvoering van Marieke Thommis:


Voorzitter,

Het CDA heeft al eerder aangegeven dat de jeugdzorg  onvoorspelbaar, onbeheersbaar en onbetaalbaar is geworden. De kosten en wachttijden voor onze jongeren zijn alleen maar opgelopen in de 5 jaar dat we nu de jeugdwet uitvoeren. Daarmee kan de GRJR niet voldoen aan de intentie van de wet. 
Het is dus noodzaak om de jeugdhulp anders te organiseren en uit te voeren zodat de kinderen in onze stad gezond, veilig en kansrijk kunnen op groeien. Daarom danken wij het College voor het voorliggende koersdocument waarmee we onze kinderen een goede start en toekomst willen geven vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met de maatschappelijke partners die dagelijks hulp en ondersteuning bieden aan het kind en het  gezin, waarmee we meer kunnen sturen op goede jeugdhulp tegen beheersbare kosten en het gesprek vooral kan gaan over hoe het we het voor onze kinderen beter kunnen maken.

Het CDA en ook andere politieke partijen hebben hun zorgen kenbaar gemaakt over de borging van zorg bij de eventuele overgang van onze jongeren naar andere zorgaanbieders. Dit is ook als risico opgenomen in het koersdocument. Het is goed te lezen dat er aandacht is voor een zorgvuldige overgangsregeling. Dit zal het CDA dan ook blijven monitoren bij de implementatie van het MVS jeugdmodel waar de raad per kwartaal over geïnformeerd zal worden.

Het is een gedurfde stap om uit een gemeenschappelijke regeling te stappen maar het CDA heeft hier vertrouwen in. Immers niets doen is geen optie en als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wij denken dat een uitvoeringsorganisatie op MVS-niveau beter gaat werken dan nu in de GRJR. Immers de drie gemeenten werken al samen in Stroomopwaarts en ROG+.  Het CDA heeft vertrouwen in deze gedurfde stap. Wij zien de kansen om de jeugdhulp zelf vorm te geven en op een andere manier te organiseren samen met de jeugdhulpprofessionals, het onderwijs, de huisartsen en alle andere partners. 

En voorzitter, er zijn inderdaad nog veel dingen onzeker over de financiële gevolgen, maar daar gaat in het aankomende jaar duidelijkheid over komen bij de verdere uitwerking van het model en de bijbehorende businesscase. 
De motie van D66 zullen wij niet ondersteunen. Ook in Schiedam en Maassluis was er geen meerderheid voor het instellen van een werkgroep jeugdzorg. De kwartaalrapportage is voor het CDA voldoende. Het CDA zal instemmen met het raadsvoorstel. Wij wensen het college maar ook de colleges van Schiedam en Maassluis veel succes met het implementeren van het nieuwe jeugdhulpmodel.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Tot zover, dank u wel.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.