05 februari 2020

Zij aan Zij

Wij leven in een mooi land. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van 'Nederland deltaland'. niet óf ik óf jij, maar zij aan zij.Het startdocument 'Zij aan Zij' is de aanzet voor een perspectief op het Nederland van 2030. We kijken kritisch en constructief naar waar wij op de lange termijn naar toe willen met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. Leidend in deze visie is dat ieder mens er toe doet! Wij nodigen u met dit startdocument uit - CDA-lid of niet - met ons mee te denken. Daarom zijn jullie van harte welkom donderdag 6 februari 20.00 (inloop 19:30) in Theater Koningshof Maassluis.

Wilt u meer weten over het startdocument? Lees dan het startdocument op www.cda.nl/wi/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.