12 maart 2023

CDA zet in op de regio Zuid-Holland Zuid

Bij de komende verkiezingen op 15 maart 2023 kiest het CDA nadrukkelijk voor de regio. Met regiovertegenwoordigers en specifieke speerpunten voor de Zuid-Hollandse eilanden. Tea Both-Verhoeven uit Dirksland is op nr. 3 de hoogste kandidaat uit de regio. Op Voorne Putten is dat Bas van der Linden nr.9 en vanuit de Hoeksche Waard is dat Alfons van Leussen uit Westmaas nr.28. Allen verkiesbaar voor de Provinciale Staten! Het CDA maakt zich sterk voor een leefbaar platteland, bereikbare eilanden en een veilige en gezonde leefomgeving.

De regionale kandidaten vinden het belangrijk om de stem van de Hoeksche Waarder te laten horen en de Zuid-Hollandse eilanden te vertegenwoordigen. Kandidaat-Statenlid Tea Both: “Als Zuid-Hollandse eilanden zijn we een unieke regio die zich kenmerkt door onze gemeenschappen, landbouw en bedrijvigheid. Dat willen we in stand houden. Wij staan voor een leefbaar platteland waar ruimte is en blijft voor agrariërs.

Als regio willen we gezamenlijk optrekken om op te komen voor betaalbare woningbouw in alle kernen, goede bereikbaarheid van de eilanden, de leefbaarheid in onze dorpskernen en het behoud van voorzieningen en zorg in de buurt. Van groot belang is dat dat de bereikbaarheid aan de randen van de provincie meer aandacht krijgt en openbaar vervoersverbindingen in het landelijk gebied verbeterd worden. Om de bereikbaarheid van de eilanden te verbeteren wil het CDA toewerken naar een volwaardige tunnelverbinding onder het Haringvliet.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.