04 januari 2023

eerste raadsvergadering

Op 1 januari was het zo ver: onze nieuwe gemeente ging echt van start. Op 2 januari was de raad voor het eerst bijeen. Tijdens deze vergadering benoemde waarnemend burgmeester Peter Rehwinkel alle 35 raadsleden, waaronder de drie CDA raadsleden: Wilbert van Borgonjen, Henk Abrahams en Ilona Bakker – de Waal.

De eerste raadsvergadering was niet alleen bijzonder omdat het de eerste was van Voorne aan Zee. Een volle agenda met onder andere de bespreking van het startdocument van de coalitie (van IBV, VVD, Partij Voorne aan Zee en BVNL) stond op de rol. Het werd een stormachtige start waarin de oppositiepartijen het met elkaar eens waren over het onzorgvuldige coalitieproces. De inwoners van Voorne aan Zee verdienen beter.

De herindeling levert ons meer bestuurskracht op, een sterke positie in de regio en vooral betere dienstverlenging aan onze inwoners. Een idee waar iedereen in de voormalige gemeenteraden achter stond en wat ook energie opleverede om met elkaar te starten. Met deze energie in gedachten hebben gekeken naar hoe het proces is gegaan en wat er nu ligt. De conclusie is dat die positieve energie niet past bij het proces dat na de verkiezing is gevolgd en het startdocument dat er nu ligt.

Onvoldoende voor het proces

Het CDA is twee keer uitgenodigd voor een gesprek. Wilbert: “IBVV/VVD gingen met alle partijen het gesprek aan, aan de hand van een formulier. Wij hadden zelf liever een verkenner of informateur gehad, maar het is in ieder geval positief om met alle partijen te spreken. Het werd een constructief gesprek wat ons betreft. Het meest bijgebleven is het voornemen de hand uit te steken ook naar toekomstige oppositiepartijen.” Het tweede gesprek zorgde bij ons voor verbazing. Het idee was om van 3 geselecteerde partijen er 2 over te houden. Bij die 2 overgebleven partijen moest in ieder geval BVNL zitten. Wilbert: “Dat is vreemd. Tijdens de verkiezingen stond IBV en BVNL tegenover elkaar, maar daarnaast bleek BVNL tijdens de verkiezingsdebatten weinig lokale kennis in huis te hebben en in de media waren alleen de landelijke kopstukken te vinden. Bovendien waren de vastgestelde visies van Voorne aan Zee zelfs onbekend bij BVNL. Dat maakt dat we te maken hebben met een onbekende fractie met weinig ervaring. Een stap die wij als CDA niet willen nemen. We vinden de juiste ervaring op onderwerpen erg belangrijk.”

We zijn al met al verbaasd dat BVNL door de VVD en IBV onder geen enkele voorwaarde losgelaten kon worden voor een andere partij. Ook bijzonder is het proces van de wethouderskeuze. Wilbert: “In de media heeft dhr. Kap steeds benadrukt dat mevrouw de Rijke wethouder zou worden. In de krant van maandag 2 januari was te lezen dat dit niet het geval was, maar dat het om een buitenstaander gaat uit Capelle aan den IJssel. Dhr Kap heeft op de een andere manier hier toch de plank misgeslagen. Een ander bijzonder aspect is dat dhr. Kap de keuze voor BVNL in de media verdedigde door te stellen dat zij veel stemmen in Hellevoetsluis hebben gekregen. Daar schrikken we van. Een stem in Hellevoetsluis weegt voor ons even zwaar als in elk van de andere 9 kernen.” Nadat de keuze voor de coalitiepartijen was gemaakt ging de deur dicht. De rest van de informatie konden we in de krant lezen. Ook het coalitieakkoord stond eerder in de krant dan dat het voor de raad beschikbaar was. Een slordig proces dat wij onmogelijk als voldoende kunnen beoordelen.

Frisse start met weinig ambitie

Aan het begin van het document lezen dat we dat zorgvuldigheid niet ten koste mag gaan van de snelheid. Misschien wordt het andersom bedoeld, maar het kenmerkt wel het proces tot nu toe. Snelheid boven alles. Het document straalt weinig ambitie uit. Waar willen we met de nieuwe gemeente heen? Waar willen we over ruim drie jaar staan? Wij zien het niet terug. Het document schiet hierin wel heel duidelijk tekort. De energie die we allemaal voelden op weg naar de nieuwe gemeente lijkt weg te vloeien. Wilbert: “Zo´n 80 tot 90% van het document is toepasbaar op eigenlijk elke gemeente. Het is weinig concreet. We begrijpen ook niet helemaal waarom het schrijven hiervan uiteindelijk zo lang heeft geduurd.”

Wind tegen

De vier coalitiepartijen hebben zich uitgesproken tegen windmolens. Tot onze verbazing is het coalitieprogramma veel gematigder. Natuurlijk er is een sausje of frame erover heen gedaan dat windmolens op land achterhaald zijn. Wilbert: “Dat kunnen we natuurlijk allemaal makkelijk roepen. Ook wij hebben molens veel liever op zee. Daar gaan wij niet over en veel verder dan dit we dit vriendelijk aan de provincie gaan vragen komt de coalitie niet. Er staat dat we de overlast van de windmolens willen beperken voor onze inwoners en zelf de regie willen behouden. Kortom: reken maar dat ze er gewoon komen. De klankbordgroep Haringvliet is uitermate teleurgesteld dat het Hellevoetse college, met verantwoordelijk wethouder Schop, nog het ontwerpbestemmingsplan heeft vastgesteld met dus die windmolens. De haast om windmolens te realiseren was al eerder zichtbaar in een brief van het

Brielse college (Inwonersbelangen en VVD) om het aantal Megawatts windenergie in Brielle drastisch te verhogen. Inmiddels leidt dit tot windmolens van bijna 250 meter hogen. Wij blijven ook liever aan tafel zitten voor een gesprek, maar deze aanpak wijzen wij af. Als CDA staan wij blijkbaar toch kritischer tegenover windmolens in onze mooie nieuwe gemeente.”

Wie betaalt?

In het zelfde stuk is te lezen dat de hondenbelasting en het parkeergeld in Rockanje wordt afgeschaft. Daar zijn we natuurlijk niet op tegen, maar wel dat dit betaald wordt door onze inwoners via de OZB. Wilbert: “Daarnaast is er natuurlijk nog een aantal zaken die betaald moeten worden zoals de kosten voor het aantal wethouders. Wij zijn er niet voor om dit soort zaken bij voorbaat al ten laste te brengen van de OZB. Over woningbouw lezen we alleen dat huisvesting van migranten bij tuinders toegestaan wordt. Dit speelt natuurlijk in Tinte waar de coalitie blijkbaar positief tegenover dergelijke initiatieven staat. Verder lezen we over woningbouw niets. We gaan ervan uit dat besluitvorming en plannen van colleges van de voorgaande gemeenten in tact blijven.”

Hoe nu verder?

Aan het einde van de spreektijd deed Wilbert namens het CDA een oproep aan de coalitie. Wilbert: “Ook onze rol in de raad is van belang. Wij zijn immers allemaal -alle 35- volksvertegenwoordigers en lid van het hoogste orgaan in de gemeente. Als CDA willen we nu, en eigenlijke de hele periode, kritisch zijn maar ook opbouwend. Wij pleiten ervoor om het coalitiedocument uit te werken maar dan liefst met de gehele raad. Laten we proberen, zoveel als mogelijk en zo breed gedragen als mogelijk, te komen tot een programma dat zo breed mogelijk gedragen wordt. Daar blijft het niet bij. Ook de buitenwereld mag meedoen. We sluiten ons niet op in de raadszaal. Laat wijk- en dorpsraden, en zoveel mogelijk de inwoners zelf de mogelijkheid bieden mee te doen en mee te denken. Laten we dat samen oppakken als raad.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.