24 mei 2021

Naar 1 gemeente op Voorne

Het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente is door de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne goedgekeurd.
Nu zijn de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer aan zet om dit voorstel goed te keuren. Als alles goed gaat zal er per 1-1-2023 een nieuwe gemeente zijn:
Voorne aan Zee.

De drie CDA-afdelingen hebben elkaar opgezocht en hebben een overgangsbestuur gevormd in voorbereiding naar die nieuwe gemeente.
Onder leiding van de onafhankelijke voorzitter Arie Slob is begonnen met het vormeren van de verschillende commissies. Wij hopen in september onze CDA-leden te kunnen presenteren hoe wij e.e.a. zullen gaan aanpakken.
De nieuwe gemeente wil graag weten hoe u over de toekomst denkt en heeft hiervoor een website gemaakt. https://samen.naar1gemeenteopvoorne.nl/
Laat ook daar van u horen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.