09 februari 2023

OZB harmonisatie

CDA maakt zich sterk voor een transparante OZB harmonisatie. Uit de begroting blijkt dat het duurder zal worden. B&W moeten daarom zorgen voor helderheid.
De tarieven verschillen omdat we voorheen met drie gemeenten te maken hadden. Dat deze op elkaar afgestemd moeten worden is duidelijk. Maar goede en heldere communicatie is daarbij nodig.
Tijdens de fractievergadering van het CDA kwam de wens naar voren  het college hiertoe op te roepen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.