28 september 2013

Mona Keijzer in Brielle in discussie over AWBZ

Tweede Kamerlid Mona Keijzer kwam naar Voorne-Putten om te praten en in discussie te gaan over de decentralisatie van de AWBZ. Het Federatief Bestuur CDA-Voorne-Putten had deze avond georganiseerd. De Sjoel in Brielle zat vol: zelfs op het schellinkje was het druk. De woordvoerder op het gebied van verpleeg- en thuiszorg sprak over de toekomst van de zorg in Nederland.

De zorg in Nederland heeft te maken met veel veranderingen en grote bezuinigingen. In de decentralisatie van de AWBZ wordt dit heel duidelijk zichtbaar. De decentralisatie heeft gevolgen voor de genen die zorg nodig hebben maar ook voor hen die zorg verlenen of van wie verwacht wordt dat zij zorg gaan verlenen. Mona Keijzer belicht het thema vanuit een politieke invalshoek. Een expert op het gebied van participeren belicht het thema vanuit de invalshoek van de cliënt.

Directeur van MEE Nederland, Jan de Vries, spreekt vanuit de invalshoek van de cliënt. De Vries is voordat hij directeur werd van MEE, acht jaar woordvoerder volksgezondheid geweest namens het CDA in de Tweede Kamer. MEE Nederland is de grootste speler als het gaat om het ondersteunen van mensen met een beperking en hun netwerk zodat zij naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. De koning sprak in de Troonrede over een ‘participatiesamenleving’. Is dat ook voor mensen met een beperking en andere kwetsbare burgers mogelijk? En wat vraagt dat in het licht van de decentralisaties van gemeenten, maatschappelijke organisaties en ons persoonlijk?

Het was een "zorgelijke" avond, want het ging over de zorg: MWO, AWBZ. Belicht door Mona Keijzer, vice-fractievoorzitter van het CDA, vanuit de politiek, belicht door Jan de Vries, directeur van MEE, vanuit de client. Niet alle vragen konden naar genoegdoening beantwoord worden: het politieke spel is nog volop bezig in Den Haag, binnen de VNG, in het hele land. Maar de aanwezigen hebben blijk gegeven van hun zorgen. En de sprekers nemen dat in ieder geval mee. 
Na afloop werd er nog nagepraat met de vele bezoekers. 
Met dank aan de "catering".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.