08 februari 2021

CDA: Dure Valkewegbruggen echt nodig?

“Is de nu voorgestelde vervanging van de Valkewegbruggen wel echt noodzakelijk?” Die vraag stelde Cees Bremmer namens de CDA-fractie dezer dagen in de raadscommissie wonen, ruimte, groen (WRG). Over de thans door het College voorgestelde vervanging, wordt al jaren gesproken. De vertraging in dit dossier heeft inmiddels een duur prijskaartje! Najaar 2018 stelde de CDA- fractie al eerder kritische vragen over de onderhouds- en vervangingskosten van deze bruggen. Dit in relatie tot de functie van de Valkeweg als wijkontsluitingsweg en als calamiteitenroute voor hulpdiensten bij een stremming op of afsluiting van de Veurseweg.

De CDA-fractie zet grote vraagtekens bij de keuze van het College voor een betonnenbrug, die 200.000 euro duurder uitvalt, dan een vervanging van het brugdek in staal en beton, die ook prima geschikt is voor hulpdiensten en zwaar verkeer. Is het verstandig in een tijd, waarin de gemeente “op alle kleintjes” moet letten, deze keuze te maken, die ook het onafhankelijke inspectierapport met zijn advies uit 2016 niet bepleit?

En is de urgentie of noodzaak dermate groot, vroeg Cees Bremmer, om bij de nu bepleitte vervanging de duurste variant en de hoogste verkeersklasse van 60 ton te kiezen? Waarom niet met een lagere verkeersklasse van 45 ton, zoals bij aanleg in 1989, volstaan, die ook recht doet aan de functie van de Valkeweg als wijkontsluitingsweg en calamiteiten-route? Ook andere fracties waren “weinig gelukkig” met dit Collegevoorstel en sloten zich soms bij diverse kanttekeningen van Bremmer aan.

De CDA-fractie waardeert het dat wethouder Spil zich in deze discussie open opstelde t.o.v. diverse indringende vragen. Zij zegde de CDA-fractie toe de belangrijkste argumenten van het College en de in de commissie genoemde toegelichte urgentie nog vóór de komende raadsvergadering op rij te zetten. Ook komt zij op verzoek van Bremmer met nadere informatie wat de keuze en argumentatie van het College betekent voor andere nabije bruggen, zoals de Vinkebrug. Volstaat een verkeersklasse van 30 of 45 ton daar ook niet meer? En vraagt dit dan ook bij vervanging een betonnen brug? Eind januari krijgt deze discussie in de gemeenteraad een vervolg en zal naar verwachting een definitieve keuze worden gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.